دانشگاه کردستان اداره روابط بین‌الملل

ارتباط با مرکز

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس ایمیل
1 یحیی اسعدی رئیس مرکز

مستقیم: 00988733660064

داخلی: 2601 – 00988733664600

y.asaadi@uok.ac.ir

 

ایمیل مرکز: plc@uok.ac.ir

© Copyright 2019 University of Kurdistan - All rights reserved